Články

Články, návody

Vyklízení bytu v Praze

Zejména hlavní město Praha oplývá velkým množstvím a variací bytů. Majitelé i nájemníci se často mění a s nimi také vybavení bytu. O to více je pak v Praze poptávka po vyklízení bytů specializovanou firmou.
Správná likvidace azbestu a eternitu

Ačkoliv byl azbest v České republice zcela zakázán již v roce 1999, stále se s tímto nebezpečným materiálem lze u nás setkat. Azbest a jeho směsi je možné i dnes najít na překvapivých místech.
Vyklizení bytu po zemřelém

Většina z nás se v průběhu života setká s úmrtím blízké nebo alespoň příbuzné osoby. Tato událost sebou nese nejen zármutek, ale také spoustu náležitostí a organizačních problémů. Jak si počínat při vyklízení bytu po zemřelém? Koho a v jakých případech volat? Dozvíte se v našem článku.
Vyklizení bytu po zemřelém

Většina z nás se v průběhu života setká s úmrtím blízké nebo alespoň příbuzné osoby. Tato událost sebou nese nejen zármutek, ale také spoustu náležitostí a organizačních problémů. Jak si počínat při vyklízení bytu po zemřelém? Koho a v jakých případech volat? Dozvíte se v našem článku.
Vyklízení bytů jednoduše

Jak se na vyklízení připravit? Co se vše bude dělat? Bude ode mne vyklízecí firma něco žádat? Co se s odpadem následně stane? Na tyto a další otázky Vám odpovíme právě dnes.

Vyklízení bytu lze provést levně!

Koupili jste byt i s původním vybavením, chystáte se na generální rekonstrukci nebo se jedná kupříkladu o byt z pozůstalosti? Ve všech případech se setkáte se stejným problémem a tím je vyklízení bytu – starý nábytek, spotřebiče, osvětlení a jiná vybavení k vyhození. V tento moment nastává klasická nerudovská otázka „kam s ním“.