Důležitost likvidace azbestu a eternitu z budov a střech

Proč je likvidace eternitu a azbestu z budov důležitá?

Má Váš dům, chata nebo garáž střechu z eternitu? Pracujete nebo studujete v budově z osmdesátých let? Možná je na čase zbystřit a zohlednit mnohá zdravotní rizika. Již od roku 1995 je dovoz eternitu a jiných materiálů z azbestu v České republice zakázán. Tento zákaz má mnohé argumenty, spojené zejména se zdravím a dlouhodobou udržitelností.

Likvidace eternitové / azbestové střechy

Eternit a azbest jsou karcinogenní

Materiály obsahující azbest (česky též nazývaný jako asbest nebo osinek) jako je právě eternit, ozimin nebo bolit či jeho uváděné přírodní varianty - abchazit, jsou dlouhodobě škodlivé pro lidský organismus a zejména dýchací ústrojí. Po vdechnutí způsobuje azbestózu, což je zjizvení plicních tkání, případně také má také vyloženě karcinogenní vlastnosti (způsobuje variantu rakoviny plic).

Na problémy způsobené azbestovými materiály dle WHO umírá ročně mezi 4,5 a 6 miliony lidí. Není proto divu, že je většině pokročilejších států, a to zejména v Evropě zcela zakázán.

Díky jeho nebezpečnosti je také silně omezen způsob odstranění. Likvidace azbestu a eternitu je přísně regulována jak ohlášením příslušným úřadům, certifikovaným dohledem a také nutností uložení tohoto nebezpečného materiálu na dedikovaná místa. Dle našich údajů se pohybují pokuty za nesprávnou manipulaci v rámci desítech tisíc až milionů v závislosti na objemu a míry nedodržení stanov.

Likvidace eternitu ze střechy

Ačkoliv se azbest nachází v mnohých stavebních materiálech - zejména v obložení, izolacích a dalších produktech, největší koncentraci a hrozbu představuje ve střechách, respektive střešních krytinách. Důvodem je zejména opotřebení vlivem povětrnostních podmínek, kde eternitové tašky časem neustále degradují a uvolňují tak více azbestu do okolí.

Odstranění eternitové střechy

Správné odstranění eternitu ze střech

Každá kompetentní společnost pro odstranění eternitu ze střechy by Vás měla předem informovat o možných rizicích a také je minimalizovat. Především se jedná o fixační nátěry eternitových tašek, které brání při přenášení, odstranění a jiné manipulaci s uvolňováním částic azbestu do ovzduší. Ideální je též doba, kdy v budově a v jejím okolí není mnoho návštěvníků či personálu. V případě větších objektů lze použít také izolační stěny ze syntetických a dalších absorbčních látek, které slouží jako zábrana proti šíření nebezpečných částic do okolí.

Dlouhodobý boj proti azbestu a eternitu

Zejména od roku 2012 byla v České republice velká snaha omezit obsah azbestu ve veřejných budovách (zejména ve školských zařízení), kde byly v těchto létech naměřeny nadměrné hodnoty. V těchto dobách byly zapojeny nejenom soukromé firmy na likvidace azbestu a eternitu, ale například lokální personál instituce nebo dobrovolní hasiči.

Likvidace eternitu dlouhodbě

Chronický dopad azbestu na zdraví

Zpozornit by měli zejména zaměstatnci či studenti, kteří pracují nebo studují v budovách stavěných v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, kdy byla instalace azbestových komponent (eternitové tašky, boletické desky/panely, azbestová izolace) zcela běžnou stavební praxí. V těchto přídech je za nápravu zodpovědné vedení organizace. To samé platí i pro rezidenty obytných budov stavěných v těchto letech, kde primárně základní testy a průzkumy by mělo provádět sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ) či ekvivalent tohoto uskupení.

Vlastníte dům či spravujete nemovitost, kde se etertnit a další výrobky z azbestu nachází? Cenu za likvidace těchto materiálů můžete zdarma zjistit skrze nezávaznou poptávku.

478/3011