Likvidace holubího trusu je důležitá! Rizika a řešení

Ptačí trus představuje zdravotní rizika i finanční škody

Pár holubů na balkoně nebo hnízdících na půdě - kdo by čekal velké komplikace? Realita mnohé nakonec vyvede z běžného omylu! Nejenom, že holubi a jiní běžní ptáci jako vlaštovky, jiřičky či vrabci dokáží svým trusem zcela zdevastovat prostory, ve kterých přetrvávají, ale navíc svou přítomností roznášejí mnohé parazity, roztoče i člověku nebezpečná onemocnění! Likvidace holubího trusu a fekálií jiných ptáků je vždy velmi důležitou součástí péče o nemovitost a přidružené prostory.

Likvidace azbestu

Holubi na balkoně či lodžii

Většina městských ptáků a zejména holubi rádi hnízdí na vyvýšených plošinách či objektech. Ačkliv se zprvu může jednat od malý nešvar, lidé se těmto místům začnou dříve či později vyhýbat a vlastně tak nevědomky uvolňují prostor pro nerušený život ptactva. Výsledkem pak bývají hnízda holubů na balkoně nebo například vlaštovek u stropů nejrůznějších podloubí či zastřešených prostranství.

Tyto synatropní ptáci (koexistující s lidmi) pak v takových prostorách dokáží nejenom svým trusem znehodnotit veškeré vybavení (židle, stoly nebo nábytek), ale při dlouhodobém výskytu též zavléct mnohé zdravotně rizkové mikroorganismy a parazity. Důležitým faktorem je tedy prevence prováděná nejenom pravidelnou návštěvou těchto prostor, ale i kontinuální úklid a čištění trusu ptáků. V rámci efektivity je pak ideální jakákoliv ochrana proti holubům - pomocí sítí proti ptákům, ostnů, bodců, plašičů či maket dravého ptactva.

Ptačí trus - likvidace a rizika

Ptačí trus obsahuje mnohé parazity ptáků, řadu roztočů a také s sebou nese mnohá nepříjemná onemocnění. Příkladem může být ornitóza (léčena silnými antibiotiky), salmonelóza, trichomoniáza nebo například toxoplazmóza (onemocnění měnící chování zvířat i lidí a až případně těhotenské komplikace). Likvidace ptačího trusu je tak vždy více než potřebná, ovšem pouze při dodržení dostatečných zdravotních restrikcí.

Likvidace eternitové střechy

Likvidace holubího trusu svépomocí

Mnohé napadne, že není problémem a ani tolik odporné provádět likvidace ptačího trusu po jeho vyschnutí. V tu chvíli se pro laika může jednat pouze o odstranění hmoty v konzistenci zaschlého bláta. Bohužel reálie jsou ovšem jiné. I po vysušení je trus ptáků nadále velmi toxický - zpravidla nedochází k úplnému vysušení a zejména virové nebo bakteriální částice jsou stále velice aktivní.

Při jeho manuálním odstraňování (škrábání nebo zametání) tak dochází k víření toxických částic do okolního prostředí a tedy i do respiračních soustav osob v okolí. I při čištění a úklidu ptačího trusu by tedy měl být dotyčný vybaven dostatečnou ochranou dýchacího ústrojí. V ideálním případě i celkovým ochranným oděvem. Při likvidaci značného množství trusu by měly být prostory kompletně uzavřeny alespoň po dobu několika hodin.

Trus ptáků nese i nebezpečné parazity

Ať v ptačím trusu nebo například v ptačích hnízdech můžeme najít také parazitické hmyz. Zejména se jedná o klíšťáka holubího (prakticky variantu klíštěte, které chutná i lidská krev) nebo také štěnici ptačí. Tyto druhy se sice nerozmnožují takovým tempem jako jejich "lidské" ekvivalenty, ale dokáží způsobit i tak značené zdavotní komplikace jako jsou kožní a imunitní obtíže.


Ochrana proti holubům může zachránit nemalé náklady

Investice několika tisíc do sítí proti ptactvu či do hrotů a bodců proti holubům může ve výsledku ušetřit mnohonásobně více! Náš team z Vyklízení-Levně se již setkal a řadou situací, kdy škody na majetku a čištění prostor byly z těchto důvodů velmi vysoké. Zpravidla platí, že dostatečná péče o nemovitost a případná základní ochrana proti ptactvu uchrání před překvapivými nálady na následnou likvidaci trusu ptactva a nutnou důslednou dezinfekcí prostor.

Likvidace eternitu

Úklid holubího trusu z neudržovaných prostor

Takovými případy jsou zpravidla nekontrolované půdní prostory, kostelní či školní objekty či nenavštěvované lodžie. V posledních letech se též setkáváme s úklidem obchodních domů či méně udržovanými firemními prostorami. V takových sitacích může ptačí trus být i ve výšce několika desítek centimentrů - rámcově stovek kilogramů, což se musí projevit také na celkové cena za vyklizení takového bioodpadu.

Další komplikace při likvidaci trusu ptáků

Další kapitolou při odstraňování trusu ptáků bývají také uhynulí jedinci. Zalétlí holubi a jiní ptáci totiž spadá do riziového bio-odpadu. V těchto případech je nutno využít pouze školeného personálu nebo certifikovaného dozoru (kterým naše společnost disponuje) a dle legislativních norem pak takový materiál (kadaver) evidovat a likvidovat. Ve všech těchto nezáviděníhodných situacích Vás budeme plně informovat o stavu nebo možných komplikacích a vystavíme také cerfikát od zásahu.

601/3891