Vyklízení bytů jednoduše

Jak těžké je vyklízení bytu? Tím spíše v Praze?

V dnešním článku, který je primárně zaměřen na nakládání s odpady se zaměříme na celkový průběh vyklízení bytů ve společnosti Vyklízení-Praha. Jak se na vyklízení připravit? Co se vše bude dělat? Bude ode mne vyklízecí firma něco žádat? Co se s odpadem následně stane? Na tyto a další otázky Vám odpovíme právě dnes.

Celý proces vyklízení lze prakticky rozděli na tři jednotlivé části - příprava, vyklízení a likvidace odpadu. Pro naše zákazníky je stěžejní zejmána první část, u které bývá zapotřebí dodání dokumentace či zpřístupnění objektu. Nicméně, aby bylo jasno pro všechny deklarované vyklízecí práce, projdeme si fáze všechny.

Dbáme zejména na soukromí a případnou pietu, pokud se nejedná o klasické vyklízení bytu, ale o vyklizení pozůstalosti, kde z praxe víme, že je nutné nejenom dbát na profesionální a uctivé jednání, ale zároveň i na ohled vůči pozůstalým.

Vyklízení bytu a přípravné práce

Poté, co nás kontaktujete (až již telefonicky na čísle +420 776 446 419, prostřednictvím emailu info@vyklizenilevne.cz) či skrze poptávkový formulář, je vždy nutné si ujasnit v jakém rozsahu se vyklízení bytu bude konat. Zda jde o pouhé vyklizení několika skříní, vynosení veškerého vybavení bytu či bude potřeba vynést i nějaký odpad (odpadky, suť, věci nevýznamné hodnoty).

Samozřejmostí je zmínění vyklízení elektroodpadu (lednice, televize, sporáky) či odpadu nebezpečného (biologický odpad při vyklízení po úmrtí či v rámci sanace po požáru). Zde velmi záleží na závažnosti a objemu odpadu. V některých případech nám postačí popsání textovou formou, vždy vítáme fotodokumentaci, ve větších zakázkách na vyklizení bytu je ovšem potřeba byt nejdříve osobně navštívit a provést prohlídku. Prohlídka bytu je důležitá pro správně stanovení počtu pracovníků, vhodných postupů, případně použití dezinfekčních prostředků či ochranných oděvů a respirátorů.

Proces s vyklízením bytu

Samotné vyklízení bytu probíhá většinou ve 3 a více pracovnících, kteří napytlují odpadky, suť, staré oblečení a jiný drobný odpad. Dále se provede odnos starého nábytku (případně i jeho demontáž - konzole závěsů, vestavěné skříně) a elektrospotřebičů. Dle přání zákazníka též sundání a odnos koberců či jiného vybavení nemovitosti. Vyklízení ve většině případů netrvá déle než několik hodin.

Vyklízení bytu po zemřelém

V případě biologického odpadu po úmrtí, narkomanech, bezdomovcích či po požáru je nutné použít ochranné obleky a respirátory. Při těchto vyklízecích pracích je často nutné následné dezinfekce prostor a čištění vzduchu ozonem (dezodorizace).

Vyklízení a následný odvoz odpadu

Veškerý odpad z vyklízení bytu je nejdříve naskládán do specializované dodávky či velkoobjemového kontejneru (dle typu a velikosti odpadu). Odpad z vyklízení je pak námi dále odvozen na smluvní skládky či do specializovaných dvorů (elektroodpad, suť). Všechen odpad vyklizený společností Dopareal je vždy likvidován dle legislativních norem a nikdy odpad neodvážíme na černé skládky.


Bez starostí vyklizení bytu?

Pokud si člověk nelibuje ve fyzickém vypětí, organizaci dopravy a prohledáváním internetu, kde je možné odvézt například lednici nebo suť (na vše jsou specializované sběrné dvory), pak odpověď na to jak provést vyklízení je jednoznačná.

Stále nevěříte, že se se Vám vyklízení bytu za pomoci specializované firmy vyplatí? Neváhejte, zadejte si bezplatnou poptávku a přesvědčte se sami ještě dnes!

601/3891