Vyklízení pozůstalosti - informace a tipy

Co dělat s pozůstalostí? Jak se zbavit odpadu a nábytku?

Člověk musí být připravený na chvíle, které nejsou v životě příjemné. Jednou z nich je i úmrtí v rodině. Kdy je nutné, pod tlakem smutku, vyřešit nejen náležitosti spojené s pohřbem, ale také provést vyklízení pozůstalosti. Likvidace odpadu a třídění věcí z pozůstalosti může mít několik nástrah a obtíží.

Vyklízení pozůstalosti

Vyklízení věcí osobní hodnoty

Procházení a třídění osobních věcí zesnulého může mít silný vliv na vaši psychiku. Ať v dobrém či špatném. Tato činnost vyvolává zármutek, nostalgii a někdy i vztek. I to je jeden z důvodů proč většina lidí nechává vyklízení pozůstalosti na profesionálech. Ti jsou již zběhlí v určování majetku, který by mohl mít alespoň nějakou osobní či movitou hodnou. Tyto věci z pozůstalosti jsou náležitě uloženy a následně předány pozůstalým či zadavateli. Ostatní odpad z pozůstalosti je dále odvezen na skládky a sběrné dvory.

Celý odvoz pozustalosti bývá právě díky již naučeným technikám odborníků velice rychlou záležitostí. Zejména v městech jako je Praha, Kladno či Benešov je navíc díky konkurenci cena za vyklízení na příznivém minimu.

Fyzická náročnost vyklízení pozůstalosti

Při vyklízení bytů po zemřelém nejde většinou o pár drobností k úklidu. Zpravidla je třeba se zbavit již opotřebovaného nábytku, leckdy sotva funkčních spotřebičů a v těch těžších případech i odpadu vzniklého ještě za života nebožtíka.

Likvidace pozůstalosti

Trochu odpadu z pozůstalosti? Jak, kdy..

Bohužel není nevšední záležitostí, že někteří lidé s oblibou skladují ve velkém věcí nevalné hodnoty (noviny, časopisy, plechovky, ale třeba také běžný odpad). Jsou i případy, kdy je nutné provést kompletní likvidace pozůstalosti. V závažných případech mluvíme o takzvaném "křečkování", což je chorobné hromadění prakticky čehokoliv a pokud tento stav trval dlouhou dobu, může být být prakticky "naplněný" odpadem.

Vyklízení starého nábytku

Pomineme li odpad z pozůstalosti, samotný nábytek často představuje obdobný problém. Zřídkakdy je třeba vyklidit jednu židli či polici, kterou člověk přistaví ke kontejneru (ačkoliv většina popelářských společností urguje, že nábytek a zejména pak elektroniku nevyváží).

Vyklízení starého nábytku z pozůstalosti

Při vyklízení starého nábytku jde především o staré skříně, stoly, obývákové stěny, staré postele včetně matrací nebo kupříkladu kuchyňské linky. Většina zmíněného nábytku vyžaduje před vyklizením demontáž či použití hrubé síly k rozložení. To nejenom se v jednom člověku provádí velice obtížně, ale navíc je to velmi fyzicky náročné.

Pokud se navíc v bytě nachází i vestavná či rozměrná obývací stěna, koupelna s umakartovým jádrem nebo dlouho neřešené zatékání do zdiva, v takovém případě nehovoříme o vyklizení, ale o pravděpodobně je nutná rekonstrukce bytu. Alespoň v takové míře, aby bylo možné prostory vůbec standardně obývat nebo pronajímat.

Hlavní rizika vyklízení bytů po úmrtí

Kromě zmiňované fyzické náročnosti je hlavním důvodem přivolání vyklízecí firmy zdravotní riziko, které je při vyklízení po umrtí značné. Lidské tělo po úmrtí podléhá zkáze velmi rychle a během rozkladu uvolňuje do ovzduší bakterie a jiné choroboplodné látky. Tyto nebezpečné látky se pak šíří vzduchem po celé pozůstalosti a ulpívají na všech površích.

Vyklízení po úmrtí

Pokud nebylo tělo zemřelého nalezeno v prvních dnech po úmrtí, pak se zpravidla můžeme spolehnout, že do pozůstalosti by neměl nikdo vstupovat bez respirátoru a ideálně též s ochranným oblekem.

V parných letních dnech, navíc v nevětraných prostorách, mohou být prostory závažně kontaminovány i do jednoho či dvou dnů. Pokud navíc nešlo o přirozené úmrtí a v prostorách bytu se nachází biologický materiál jako je krev či jiné tělní tekutiny, pak je též odborná dezinfekce, úklid a vyklizení bytu po úmrtí nezbytné.

565/3745